Ellansé® Akıllı Dolgu Daha Güvenilir Midir?

osman bas

Yeni nesil dermal dolgular olarak tanımlanan kolajen uyarımı üzerinden etki gösteren Ellanse  Akıllı Dolgu klasik dolgular olan hyaluronik asit dolgulara kıyasla daha güvenli olduğu söylenebilir. Ellanse Akıllı Dolgu herbiri 45 mikrometre çapında olan PCL Partiküllerinin, CMS Gel Bazlı gliserin ve su ile karışımından oluşur.

PCL Tıpta yirmi yıldan fazla bir süredir kullanılan oldukça güvenilir bir dolgudur. Dolgunun % 30’u PSL Partikülleri % 70’i jel den oluşur. Jelin görevi partiküllerin deri içerisine verildikten sonra homojen dağılımını sağlamaktır. Ayrıca ilk uygulandığı andaki dolgu efektini de verir. Uygulamadan sonra gel 1-3 ay içerisinde azalarak tamamen biyorezorbe olur kaybolur. Gerçek anlamda dolgu etkisini yaratacak olan deri içerisinde homojen olarak dağılmış olan PCL Partikülleridir. Bu partiküller birbirlerine yakınlıklarına bağlı olarak değişik hacimde kolajen oluşumuna neden olurlar. Kolajen oluşumu 1. Ay başlar ve 4. Aya kadar artarak devam eder. Sonuçta PCL Partikülleri tamamen rezorbe olduğunda yerinde lifting etkisini ve dolgunluğu verecek yeterli miktarda kolajen oluşmuş olur.


Ellanse Akıllı Dolgu'yu daha güvenli kılan özellikler nelerdir?

  1. Dolgunun %70 i oluşturan Jel 1-3 ayda tamamen biyoerzorbe olduğu içün Hyaluronik Asit dolguların bir bölümünde görülebilen nodül ve granulom gibi oluşumlar görülmez.

  2. Yine jelin 1-3 ay içerisinde tamamen yok olmaması ve oluşacak kolajenin yavaş artması nedeniyle ani hacim artışı olmaz. Bu durum uygulanan alanda yumuşak dokuda aşırı gerilme ve bası oluşması gibi istenmeyen etkilere neden olmaz ve doku beslenmesi bozulmaz. Çevredeki damarsal yapılara dışarıdan etkin basıya neden olmaz ve nekroz oluşumu direkt olarak damar içerisine yapılmadığı sürece gözlenmez.

  3. Uygulama sırasında sterilite koşullarına dikkat edildiyse ve uygulama bölgesinde fokal enfeksiyon odağı yok ise, hacim artışı yavaş olması ve doku beslenmesi bozulmadığı için biyofilm oluşumu gözlenmez.

  4. Bazı durumlarda özellikle kararsız hastalar uygulama sonrasında yapılan dolguyu fazla buldukları, hoşlanmadıkları gibi gerekçelerle eritilmesini ya da azaltılmasını isteyebiliyorlar. Bu durumda eğer Hyaluronikasit ile dolgu yapıldıysa eritmek için haylorinidaz enzimi kullanıyoruz. Ancak hyalorinidaz yapmış olduğumuz dolgunun tamamını erimekte ve geride dolgu kalmamakta. Ellanse Akıllı Dolgu uygulanan hastamızda bu ve benzeri durumlarda ilk bir aylık süre içerisinde dolgunun yapıldığı yere 1-2cc Serum fizyolojik 0.5cc jetokainl simpleksle karıştırılıp enjekte ediyoruz. Bu işlemle deri içerisinde homojen olarak yayılmış olan PCL Partikülleri sulandırılmış ve daha geniş bir alana yayılmış olur. Henüz daha kolajen oluşumu ilk bir ayda oluşmamıştır. Daha geniş yüzeye dağılan PCL Partikülleri 3-4 ay sonunla daha hafif bir kolajen oluşturur hasta daha az bir hacime kavuşmuş olur. Daha geniş yüzeye yayılan kolajen tüm yüzün cilt kalitesine olumlu etki sağlar.


Tüm bu nedenlerle Ellanse Akıllı Dolgu nun HA dolgulardan daha güvenli olduğu söylenebilir.


Dr. Osman Baş
Özel Mayasante Polikliniği
0 232 700 0 777

danisma-hatt
            ico fb                ico twitter                ico ins
1000 sola karakterler